OGŁOSZENIA PARAFIALNE OGŁOSZENIA

news3

Ogłoszenia parafialne publikowane są w każdą niedzielę i święto nakazane. Są one dostępne również w gazetce parafialnej oraz w gablocie kościoła.

MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA LITURGIA

Msze św.

W NIEDZIELE

6:30
8:00
9:30
11:00
Suma parafialna
12:30
Z udziałem dzieci
17:00
Z udziałem młodzieży
kościół św. Maksymiliana

W DNI POWSZEDNIE

7:00
9:30
Święta kościelne, niepaństwowe
17:30
W Adwencie
18:00
Poza Adwentem
NABOŻEŃSTWA OKRESOWE

Roraty

Od poniedziałku do piątku o 17:30, a w soboty o 7:00.

Nabożeństwo na zakończenie roku

31 grudnia o godz. 17:30.

Droga krzyżowa

W każdy piątek Wielkiego Postu – 16:30 (dla dzieci), 17:30 (dla dorosłych) i 19:30 (dla młodzieży).

Gorzkie żale

W każdą niedzielę Wielkiego Postu o 15:00.

Nabożeństwa majowe

Od poniedziałku do soboty po Mszy św. o godz. 18:00, a w niedziele o 15:00.

Nabożeństwa czerwcowe

Od poniedziałku do soboty po Mszy św. o godz. 18:00, a w niedziele o 15:00.

Nabożeństwa różańcowe

Od poniedziałku do piątku o 16:30 (dla dzieci), od poniedziałku do soboty o 17:30 i w niedzielę o 15:00 (dla dorosłych).

WSPÓLNOTY PARAFIALNE WSPÓLNOTY

W naszej parafii wiele osób formuje się we wspólnocie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub zasilić szeregi którejś z nich, kliknij w nazwę wspólnoty i lub skontaktuj się z jej odpowiedzialnym.

Chór kameralny

Piotr Motyliński

Zespół "Tu i Teraz"

ks. Patryk Jutrzenka Trzebiatowski

Schola dziecięca "Małe Tu i Teraz"

Zofia Wilgorska

Parafialny Zespół „Caritas”

Małgorzata Wołoszyn

Wspólnota Żywego Różańca

Gabriela Słomińska

Wspólnota młodzieżowa im. bł. Carlo Acutisa

ks. Patryk Jutrzenka Trzebiatowski

Wojownicy Maryi

ks. Emil Zieńko

DUSZPASTERZE NASZEJ PARAFII DUSZPASTERZE

W naszej parafii posługuje czterech kapłanów. Aby móc skontaktować się z kapłanem, kliknij ikonę pod zdjęciem.

ks. Grzegorz Kaiser
Proboszcz
ks. Patryk Jutrzenka Trzebiatowski
Wikariusz
ks. Emil Zieńko
Wikariusz
ks. prał. Józef Talkowski
Senior

PRACOWNICY PARAFII

Piotr Motyliński
Organista
Grzegorz Zieliński
Sprawy cmentarne
Bogumiła Kozłowska
Parafialna Poradnia Rodzinna
Weronika Kotlenga
Osoba pierwszego kontaktu
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE

PYTANIA

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące m.in. możliwości przyjęcia sakramentów czy działania biura parafialnego. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie, skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego.

Najważniejszym dokumentem jest odpis aktu urodzenia. To jedyny wymagany dokument. Oprócz tego warto przygotować imiona i nazwiska oraz wiek i adresy zamieszkania rodziców chrzestnych.

Osoby spoza parafii, które z ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele, powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię. Zgodę taką można otrzymać w biurze parafialnym parafii miejsca zamieszkania.

Rodzic chrzestny powinien mieć ukończone 16 lat. Bardzo ważne jest, aby był praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię. Ponadto powinien prowadzić życie zgodne z wiarą (dlatego m.in. nie może być to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym). Jeśli rodzic chrzestny nie należy do naszej parafii, winien przedstawić zaświadczenie o praktykowaniu wiary wydane przez parafię miejsca zamieszkania.

Tak. Nauka dla rodziców i chrzestnych odbywa się w salce parafialnej na dzień przed przyjęciem sakramentu chrztu o godz. 17.00.

W ramach liturgii sakramentu chrztu rodzice i rodzice chrzestni powinni zaopatrzyć dziecko w świecę chrzcielną oraz białą szatę. Świecę od Paschału zapala ojciec chrzestny na znak, że ochrzczone dziecko stało się dzieckiem światłości. Białą szatę natomiast dziecko otrzymuje od matki chrzestnej, co symbolizuje fakt, że po chrzcie dziecko stanie się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu i przyoblecze się w Chrystusa (na szacie może być wypisane imię dziecka oraz data chrztu).

Spowiedzi św. słuchamy 10 min. przed każdą Mszą św.

W I piątek miesiąca spowiadamy od godz. 17:00.

Tak. Przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem odbywa się w naszej parafii spowiedź z udziałem księży z dekanatu. Daty i godziny podawane są w ramach bieżących ogłoszeń parafialnych.

Dzieci powinny przystępować do I Komunii św. w swoim kościele parafialnym. Jedność ze szkolnymi grupami katechizacji jest dla tej sprawy wtórna. Z powodu poważnej okoliczności można jednak zwrócić się z prośbą o możliwość przyjęcia I Komunii św. w parafii, na terenie której realizowana jest katecheza.

Zwyczajowo odbywa się to przede wszystkim poprzez systematyczną katechezę szkolną, udział w nabożeństwach okresowych (nabożeństwa różańcowe, roraty, droga krzyżowa) oraz udział w coniedzielnej Mszy św. o godz. 12.30. Ponadto dzieci na początku roku szkolnego otrzymują "Domowniczek przygotowujący dziecko i rodzinę do I Komunii św.". Raz w miesiącu odbywają się również katechezy dla rodziców/opiekunów dzieci.

Składka przeznaczona jest na modlitewnik, sprzątanie i strojenie kościoła, kwiaty, pamiątki oraz dar dzieci pierwszokomunijnych.

Zasadniczo dzieci do I Komunii św. powinny przystąpił pod koniec ich nauki w trzeciej klasie szkoły podstawowej. W wyjątkowych sytuacjach i po ocenie rozwoju świadomości religijnej dziecka może ono przystąpić do I Komunii św. wcześniej.

Odbywa się tzw. Biały Tydzień. Dzieci uczestniczą w Mszach św. o godz. 18.00 od poniedziałku do soboty. W IV klasie szkoły podstawowej dzieci realizują praktykę dziewięciu pierwszych piątków miesiąca.

Odpowiedzialnym za przygotowanie do sakramentu I Komunii jest ks. Emil Zieńko (tel. kom. +48 600 698 544 e-mail: emil.zienko@gmail.com).

W naszej diecezji przygotowanie do sakramentu bierzmowania rozpoczyna się od 8. klasy szkoły podstawowej i trwa dwa lata, a zatem przyjęcie sakramentu bierzmowania może odbyć się najwcześniej w 1. klasie szkoły ponadpodstawowej.

Uczniów klas 1. ponadpodstawowych zapraszamy na spotkanie 12 września po Mszy św. o godz. 17:00 w kościele św. Maksymiliana. Bierzmowanie dla klas pierwszych odbędzie się wiosną 2022 roku. Uczniów klas 8. szkoły podstawowej zapraszamy na spotkanie organizacyjne 19 września po Mszy św. o godz. 17:00 w kościele św. Maksymiliana. Bierzmowanie dla obecnych klas 8. odbędzie się w roku szkolnym 2022/2023.

Tak, istnieje możliwość przygotowywania się do przyjęcia sakramentu bierzmowania przez osoby spoza naszej parafii. Koniecznym jest jednak, by proboszcz parafii zamieszkania wyraził pisemną zgodę na udzielenie sakramentu poza jego parafią.

Na kurs przygotowawczy składa się udział w coniedzielnej Mszy św. o dowolnej godzinie (chyba, że zapowiedziane jest spotkanie po mszy św. o godz. 17.00 – wtedy uczestniczą w Mszy św. o godz. 17.00), systematyczna katecheza szkolna, udział w nabożeństwach okresowych (różaniec, roraty, droga krzyżowa, gorzkie żale, nabożeństwa majowe) oraz inne wymagania, sprecyzowane bliżej podczas spotkań formacyjnych.

Tak. Osoby spoza naszej parafii winny przedstawić zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chrztu (tzw. metryka chrztu lub ad sacra). Oprócz tego potrzebne jest zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji. W przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

Świadek bierzmowania musi mieć ukończone 16 lat oraz być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię. Nade wszystko powinien prowadzić życie zgodne z wiarą z katolicką. Od świadków nie wymagamy żadnych dodatkowych dokumentów. Oczywistym jest jednak, że w dniu bierzmowania są wyspowiadani i przystępują do Komunii św.

Nie. Dobrze jest natomiast, by świadkiem bierzmowania był rodzic chrzestny, czyli osoba, która od początku towarzyszy przyjmującemu sakrament na drodze rozwoju wiary i pomaga w osiągnięciu dojrzałości religijnej. Funkcję świadka może oczywiście pełnić inna osoba spełniająca ww. warunki.

Odpowiedzialnym za przygotowanie do sakramentu bierzmowania jest ks. Patryk Jutrzenka Trzebiatowski (tel. kom. 663 574 325; e-mail: jutrzenkatrzebiatowskip@gmail.com).

Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia stałego lub tymczasowego zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej.

Termin można rezerwować już na rok przed planowaną datą ślubu. Można to uczynić osobiście w biurze parafialnym lub telefonicznie.

W ramach spisywania protokołu przedmałżeńskiego odbywa się rozmowa narzeczonych z kapłanem. Ponieważ mowa o sakramencie małżeństwa, a nie tylko o małżeństwie cywilnym, pytania dotyczą przede wszystkim relacji narzeczonych z Bogiem i pomiędzy nimi samymi. Przedmiotem rozmowy są również pytania dotyczące ewentualnych przeszkód w zawarciu sakramentu małżeństwa.

Jeśli chrzest któregokolwiek z narzeczonych odbył się poza parafią, w której zawrą sakrament małżeństwa, należy dostarczyć wyciąg z aktu chrztu, który można otrzymać tylko w parafii chrztu. Oprócz tego konieczne jest świadectwo katechizacji przedmałżeńskiej, dowody osobiste oraz trzy egzemplarze zaświadczenia z USC do ślubu konkordatowego (jeśli ma być to ślub konkordatowy) lub świadectwo zawartego już związku cywilnego. W przypadku wdowców potrzebne będzie również kościelne świadectwo zgonu zmarłego współmałżonka.

Jeśli któryś z narzeczonych nie ma ukończonego kursu katechizacji przedmałżeńskiej, odpowiednio wcześniej proszony jest, aby zgłosić się do parafii Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu (w okresie wiosennym) lub do parafii św. Mateusz Apostoła i Ewangelisty w Nowem (wrzesień). Tam odbywają się każdego roku dwie edycje kursu przedmałżeńskiego w naszym dekanacie w każdą niedzielę, o godz. 16:00 lub o godz. 16:30 (szczegóły w ogłoszeniach parafialnych). Kurs przedmałżeński można także zrealizować w dowolnym miejscu w Polsce lub za granicą.

Należy telefonicznie umówić się na trzy potkania z p. Bogumiłą Kozłowską (665 053 030), która odpowiada za Parafialną Poradnię Rodzinną. Za materiały dydaktyczne oraz na cele duszpasterstwa rodzin należ uiścić opłatę w wysokości 100 PLN.

Wymagany jest dokument o tytule "Część przeznaczona dla administracji cmentarza" sporządzony przez USC oraz kopia aktu zgonu.

Tak. Należy jednak z parafii zamieszkania osoby zmarłej dostarczyć zgodę na katolicki pogrzeb.

Przy współpracy ze studentami informatyki Uniwersytetu Gdańskiego uruchomiliśmy aplikację, która pozwala sprawdzić najistotniejsze dane dotyczące wszystkich miejsc na cmentarzu. Dostępna jest ona pod adresem www.cmentarz.parafianowe.pl.

chart
 • 47Chrztów
 • 69I Komunii św.
 • 83Bierzmowanych
 • 11Ślubów
 • 119Zgonów
chart
 • 36Chrztów
 • 74I Komunii św.
 • 62Bierzmowanych
 • 5Ślubów
 • 81Zgonów

WOLNA STREFA WOLNA STREFA

Czas wolny warto wykorzystać dobrze. Najedź myszką na wybraną strefę, by dowiedzieć się, co w sobie kryje.

STREFA MODLITWY

Strefa modlitwy

Znajdziesz tutaj przykłady świętych, poznasz nasze najważniejsze modlitwy, dowiesz się czegoś więcej o modlitwie chrześcijańskiej!

ZOBACZ

STREFA KATECHEZY

Strefa katechezy

W tym dziale poznasz tajniki Pisma Świętego, zgłębisz liturgię Kościoła, dowiesz się więcej na temat wiary i wiele innych!

ZOBACZ

STREFA RODZINY

Strefa rodziny

Znajdziesz tu świadectwa małżonków, przemyślenia na temat przeżywania sakramentu małżeństwa, ale również gry i zabawy dla umilenia wolnego czasu!

ZOBACZ

Sekcja jest jeszcze w budowie. Chciałbyś współtworzyć “Wolną strefę”? Zgłoś się, używając formularza kontaktowego!

SKONTAKTUJ SIĘ KONTAKT

Masz pytanie? Sprawdź, czy odpowiedzi nie znajdziesz powyżej. Jeśli nie, skorzystaj z poniższych opcji.

 • phone52 332 75 11
 • emailparafia@pnowe.pl
 • adresul. Krótka 7, 86-170 Nowe

Biuro parafialne czynne jest od poniedziałku do środy w godzinach od 16.00 do 17.30 i od czwartku do soboty w godzinach od 8.00 do 10.00.

  I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Nie przegap nowości, bądźmy w kontakcie!