Parafialny Zespół „Caritas”

Przeczytanie tego tekstu zajmie Ci ok. 2 min.

Parafialny Zespół Caritas w Nowem powstał z inicjatywy ks. prał. Józefa Talkowskiego, za czasów Jego proboszczowania. W niedzielę, 26 kwietnia 1998 r., o godz. 18.00 w Domu Parafialnym przy ul. Krótkiej 7a odbyło się pierwsze zebranie osób chętnych i gotowych do rozpoczęcia działalności charytatywnej. Przewodniczącym Parafialnego Zespołu Caritas został Ksiądz Proboszcz z Nowego, a opiekunem dekanalnym – Ksiądz Proboszcz z Kamionki.

W skład pierwszej Rady Zespołu weszli:

 • przełożony Rady – Mirosław Jenda,
 • sekretarz – Krystyna Dzikowska,
 • skarbnik – Maria Koniszuk,
 • koordynator działalności charytatywnej – Andrzej Dzikowski,
 • opiekun magazynu – Renata Smarz.

W 2001 r. prezesem Caritas został p. Andrzej Dzikowski, który tę funkcję sprawował do końca 2015 r. Obecnie prezesem, tj. przełożonym Rady, jest p. Maria Koniszuk. W skład Rady weszły ponadto Brygida Tomaszewska, Ewa Pater i Małgorzata Wołoszyn.

Pierwszą siedzibą Parafialnego Zespołu Caritas w Nowem była stara zakrystia fary (od strony północnej), którą Ksiądz Proboszcz poświęcił i przekazał w sobotę, 16 maja 1998 r., po majowym nabożeństwie. 25 czerwca 2002 r. Caritas przejął basztę farną, która została poświęcona w dniu 3 lipca 2002 r. i odtąd służy jako siedziba naszego Parafialnego Zespołu Caritas.

Celem naszej działalności jest niesienie pomocy potrzebującym osobom i rodzinom, głównie zamieszkałym na terenie naszej parafii.

Formy prowadzonej działalności

 • wydawanie żywności z Unii Europejskiej,
 • organizowanie transportu żywności do naszej parafii,
 • zbiórka i wydawanie odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego, mebli i itp.,
 • pomoc w zakupie leków i pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych,
 • zbiórka żywności w sklepach przed świętami, tzw. „Dar serca”,
 • organizowanie zabaw charytatywnych lub festynów („parafiady”), z których dochód przeznaczany jest na organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci uzdolnionych z ubogich rodzin,
 • we wrześniu organizowanie zbiórek pieniężnych na podręczniki i przybory szkolne dla dzieci z biednych rodzin,
 • przed Bożym Narodzeniem sprzedaż świec, pozyskiwanie sponsorów, aby zorganizować Wigilię dla osób samotnych i najuboższych,
 • przed Wielkanocą sprzedawanie palm własnoręcznie wykonanych oraz pozyskiwanie sponsorów, dzięki którym możemy obdarować podopiecznych paczkami żywnościowymi na święta,
 • organizowanie dekanalnych spotkań Parafialnych Zespołów Caritas, wyjazdy na spotkania do sąsiednich parafii w celu wymiany doświadczeń,

W trudnej sytuacji, ubóstwie, bólu żyje wiele osób – i Ty możesz pomóc.
Spróbuj zrobić to tak, jak chciałbyś, by ktoś pomógł Tobie!