III Niedziela Adwentu (13.12.2020 r.)

Przeczytanie tego tekstu zajmie Ci ok. 3 min.
 1. Dziś III Niedziela Adwentu, nazywana Niedzielą „Gaudete”. Dziś możemy używać szat liturgicznych koloru różowego, mającego oznaczać radość z bliskiego już przyjścia Chrystusa. III niedziela jest więc „niedzielą radości”. Zachęcamy do udziału w roratach, które odbywają się od poniedziałku do piątku o godz. 17.30 i w soboty o godz. 7.00 oraz do korzystania z kierowanego głównie do dzieci interaktywnego kalendarza adwentowego. Ks. Tomasz przygotowuje na bieżąco zarówno tematyczne gry, jak i wezwanie do czynienia dobra na każdy dzień Adwentu.
 2. Po każdej Mszy św. podczas wyjścia z kościoła będzie możliwość nabycia świec na stół wigilijny i kalendarzy na rok 2021. W organistówce natomiast można zaopatrzyć się w opłatek. Pan organista w tym roku nie rozprowadza opłatków bezpośrednio do naszych mieszkań.
 3. „Caritas” parafialna informuje, że w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowem można składać wnioski na żywność w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Podwyższeniu uległy kryteria dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy społecznej: 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie.
 4. W biurze parafialnym można zgłaszać chorych, których księża odwiedzą z posługą sakramentalną przed świętami. Ks. Tomasz odwiedzi chorych w swoim rejonie w środę, 23 grudnia, natomiast ks. Robert – w czwartek, 24 grudnia, w godzinach przedpołudniowych. Następna wizyta z posługą sakramentalną przewidziana jest na luty 2021.
 5. W naszej parafii spowiedź przedświąteczna odbędzie się w dniach 19, 21, 22, 23 grudnia w godzinach od 16.00 do 17.30. Posługę sakramentalną będą pełnili tylko księża naszej parafii.
 6. Czas pandemii wymaga, aby każdy z nas miał jak najbardziej ułatwiony dostęp do tak potrzebnych duchowo sakramentów i sakramentaliów oraz aby duszpasterze towarzyszyli wiernym w trudnej sytuacji swoją modlitwą i obecnością. Należy jednak zachować wszelkie wskazania służb sanitarnych, aby nie narażać na niebezpieczeństwo zdrowia i życia ludzkiego.
  Toteż w naszej parafii kolędy odbędą się po nowym roku, gdzie w wyznaczonych rewirach kolędowych na dany dzień, należy wcześniej zgłosić w biurze parafialnym chęć skorzystania z posługi kolędowej. Plan tegorocznych odwiedzin kolędowych zostanie opublikowany w przyszłą niedzielę.
  Wizyta duszpasterska musi odbyć się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Parafian odwiedza sam duszpasterz bez towarzyszenia zwyczajowo innych osób, mając usta i nos zakryte maseczką, która również byłaby wskazana u przyjmujących kolędę. Należy także przygotować wodę do poświęcenia domu, mieszkania czy zagrody przez gospodarza domu.
 7. W liturgii rozpoczynającego się tygodnia wspominamy:
  • w poniedziałek (14 grudnia) św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła
 8. Spotkanie Kręgu Biblijnego odbędzie się w czwartek, 17 grudnia o godz. 19.00, w kościele św. Mateusza.
 9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy:
  • śp. Henryka Dobrowolskiego, l. 85 z Nowego
  • śp. Wiesława Kania, l. 58 z Nowego
  • śp. Janinę Kamrowską, l. 75 z Nowego (pogrzeb: poniedziałek, 14 grudnia, godz. 1200)