Nowe wezwania w Litanii loretańskiej

Przeczytanie tego tekstu zajmie Ci ok. < 1 minutę

W ubiegłym roku, 20 czerwca Papież Franciszek polecił, aby do Litanii Loretańskiej dodać trzy nowe tytuły Matki Bożej: „Mater misericordiae”, „Mater spei” i „Solacium migrantium”. Nowe wezwania Litanii loretańskiej będą odtąd brzmiały w języku polskim „Matko miłosierdzia” (po „Matko Kościoła”), „Matko nadziei” (po „Matko łaski Bożej”) oraz „Pociecho migrantów” (po „Ucieczko grzesznych”). Odnośnie do wezwania „Matko miłosierdzia”, które w polskiej wersji Litanii już było w użyciu po wezwaniu „Matko łaski Bożej”, odtąd będzie znajdować się w nowym miejscu.

Ks. Dominik Ostrowski, konsultor Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przypomniał, że „nie można dokładać dodatkowych wezwań (np. „Królowo świata”) tylko dla dokończenia symetrycznej frazy melodycznej”. „W litaniach priorytetem jest tekst modlitwy, a nie melodia, dlatego należy promować lub komponować takie melodie litanii, które nie zakładają parzystej liczby wezwań” – podkreślił.

Nowe brzmienie Litanii Loretańskiej obowiązuje w Polsce od 28 sierpnia 2020 r. W obecnym kształcie ma ona 55 wezwań do Matki Bożej.

Udostępniamy plik z najnowszą wersją Litanii Loretańskiej z możliwością druku: