Modlitwa ustna, rozmyślanie a kontemplacja

Przeczytanie tego tekstu zajmie Ci ok. 2 min.

Modlitwa jest relacją człowieka z Bogiem. Dla każdego człowieka wierzącego jest jak pokarm, którego nie powinno w życiu zabraknąć. Co więcej, modlitwa jest jakby „oddechem” człowieka, ponieważ ożywia nas i jednocześnie prowadzi ku Życiu. Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla, że dialog prowadzony z Bogiem jest życiem nowego serca. Pan Bóg prowadzi każdą osobę swoimi własnymi drogami według Jego upodobania. Jednakże człowiek odpowiada Bogu zgodnie z własnym postanowieniem serca, posługując się odpowiednią formą modlitwy. Dlatego tradycja chrześcijańska wyróżnia trzy główne formy modlitwy: modlitwę ustną, modlitwę myślną (rozmyślanie) oraz kontemplację.

W modlitwie ustnej człowiek daje Bogu odpowiedź poprzez wypowiadane słowa. Ma ona zdecydowanie charakter zewnętrzny, jest czysto ludzką formą modlitwy, aczkolwiek płynie ona z serca. Można powiedzieć, że jest to pewna forma modlitwy wewnętrznej, która zostaje przez człowieka uzewnętrzniona. Taka modlitwa podoba się Bogu, ponieważ Bóg chce i pragnie zewnętrznej otwartości człowieka na Jego słowo, które kieruje do niego osobiście. Modlitwa ustna jest niezbędnym elementem życia chrześcijańskiego. Staje się ona niejako pierwszym stopniem modlitwy kontemplacyjnej.

Kolejna forma modlitwy, czyli modlitwa myślna, jest poszukiwaniem Bożej odpowiedzi zawartej w Jego słowie, ale także w obrazach, pismach Ojców i teologów Kościoła oraz nawet w sytuacjach dnia codziennego. Zazwyczaj rozmyślanie dotyczy tego, co się czyta. Co więcej, dzięki słowu Bożemu zawartemu w Piśmie Świętym dotyka się pewnej rzeczywistości, w której Pan Bóg działa przez człowieka i do niego mówi. Każde rozmyślanie „pobudza myśl, wyobraźnię, uczucie, pragnienie”. Krótko mówiąc, angażuje całą osobę w dążeniu do Prawdy. W rozmyślaniu zawarte są różne metody, jednakże ważne jest to, aby pod natchnieniem Ducha Świętego podążać drogą modlitwy, którą jest Jezus Chrystus. Wtedy to modlitwa myślna przechodzi do głębokiego szukania oraz pragnienia Boga.

Kontemplacja, która jest trzecią formą modlitwy, wyraża spojrzenie wiary utkwione wyłącznie w Jezusa Chrystusa. W czasie tej modlitwy człowiek słucha wyłącznie słowa Bożego. W tej modlitwie dominuje wyłącznie milczenie, które jest ukierunkowane na miłość. To swoista komunia (zjednoczenie) miłości, która przynosi wyłącznie życie! Kontemplacja jest więc najprostszym sposobem wyrażenia tajemnicy modlitwy. To szczególny dar Boga dla człowieka, dlatego przyjmuje się go w uniżeniu przed Panem, który jest Mistrzem modlitwy.

Wspólną cechą tych trzech form modlitwy jest skupienie serca. Czujność w zachowywaniu słowa i trwaniu w obecności Boga pozwala człowiekowi dostrzec prawdziwą oraz żywą miłość jako Boży dar darmo dany. Przede wszystkim nigdy nie należy zniechęcać się rozproszeniami w modlitwie ani ją porzucać, gdyż modlitwa umacnia człowieka w drodze do nieba i pozwala zawsze wpatrywać się w Boga.