Informacje dla rodziców dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św.

Przeczytanie tego tekstu zajmie Ci ok. 3 min.
  1. Termin. Uroczystość I Komunii św. zaplanowano na 2 maja 2021 r. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia (tj. 1 osoba na 15 m^2) celebracje odbędą się w grupach – kl. IIIA o 9:30, kl. IIIB oraz uczniowie SOSW w Warlubiu o 11:00 i kl. IIIC o 12:30. Bezpośrednio po Mszy św. będzie okazja do zrobienia pamiątkowych zdjęć i wręczenie pamiątek. Jeśli zasady reżimu sanitarnego ulegną znaczącym zmianom, zmianie mogą ulec godziny uroczystości, ale termin 2 maja pozostanie nienaruszony.
  2. I spowiedź św. Dzieci przystąpią do pierwszej spowiedzi św. 1 maja w grupach: o godz. 15:00 dzieci z kl. IIIA, o 16:00 z kl. IIIB oraz uczniowie SOSW w Warlubiu i o 17.00 z kl. IIIC. Należy zabrać kartki do spowiedzi (zostaną wręczone podczas zajęć katechezy w kwietniu lub inną drogą).
  3. Ad sacra. Uprzejmie prosimy o dostarczenie zaświadczenia chrztu przez rodziców, których dzieci zostały ochrzczone poza naszą parafią. Bez ważnie stwierdzonego sakramentu chrztu nie jest możliwe przyjęcie sakramentu pokuty i pojednania oraz sakramentu Eucharystii.
  4. Błogosławieństwa medalików i modlitewników. Odbędzie się ono 1 maja w ramach nabożeństwa z udzieleniem sakramentu pokuty i pojednania (godziny podane są wyżej). Medaliki można zakupić we własnym zakresie lub odebrać podczas nabożeństwa zamówione przez parafię (bez łańcuszków).
  5. Droga krzyżowa. Z uwagi na przejście w tryb nauki zdalnej, zawieszony jest obowiązkowy udział dzieci w nabożeństwach drogi krzyżowej. Dzieci mogą jednak uczestniczyć w nabożeństwach ogólnych w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 16:30.
  6. Udział w coniedzielnej Mszy św. Uprzejmie prosimy, aby rodzice i/lub dziadkowie dzieci zadbali o ich udział we Mszy św. w niedziele. Wstrzymane pozostają katechezy po Mszy św. o godz. 12.30. Tym niemniej, “dziecięcy” charakter tej Mszy św. jest zachowany, stąd zachęcamy, by uczęszczać w Mszy św. o godz. 12:30.
  7. Kamerzysta i fotograf. Parafia zamawia kamerzystę oraz fotografa. W najbliższym czasie zostanie podany termin, w którym będzie możliwość złożenia zamówień u fotografa. Płyty ze zdjęciami i filmem będą udostępniane w biurze parafialnym do końca maja 2021 r. 1 czerwca zostaną zutylizowane.
  8. Składka. W tym roku wynosi ona 90 PLN i pokryje zakup modlitewników, sprzątanie oraz wystrój kościoła, kwiaty, pamiątki oraz dar dla parafii od dzieci pierwszokomunijnych. Regulować należy u ks. Tomasza do końca marca.
  9. Próby. Przed uroczystością I Komunii św. odbędą się dwie próby. Pierwsza 27 kwietnia (wtorek), a druga 29 kwietnia (czwartek). Spotkania odbędą się w grupach: kl. IIIA – 16:00, kl. IIIB i SOSW w Warlubiu – 16:30, kl. IIIC – 17:00. Natomiast dla dzieci, które będą pełniły funkcje liturgiczne dodatkowa próba odbędzie się 30 kwietnia (piątek) o godz. 16:00.
  10. Funkcje liturgiczne. Z uwagi na organizację uroczystości I Komunii św. w grupach pełnienie funkcji liturgicznych przez dzieci będzie ograniczone do: I czytania, psalmu responsoryjnego, II czytania, modlitwy wiernych (1 osoba), procesji z darami (2 osoby) i podziękowań (2 osoby).